Високото кръвно налягане може да е свързано с поява на диабет

Досега изследванията на връзката между високо кръвно налягане и развитието на диабет е давало противоречиви резултати.

Сега проучване, използващо данни за 4,1 милиона пациенти във Великобритания, показва, че кръвното налягане е свързано с риска от ново развитие на диабет.

Изследователите от университета в Оксфорд са установили, че всеки 20 mmHg увеличение на систоличното кръвно налягане е свързано с увеличаване на риска от болестта с 58%, и всеки 10mmHg увеличение на диастоличното налягане е свързано с повишаване на риска от 52%.
В Journal of the American College of Cardiology [1], авторите твърдят, че хроничното възпаление може да посредничи във връзката между двете състояния и следователно стратегии за намаляване на високото кръвно налягане може да намалят честотата на диабет.

 

Референции:
[1]Emdin CA, Anderson SG, Woodward M et al. Usual blood pressure and risk of new-onset diabetes. Journal of the American College of Cardiology 2015;66(14):1552–1562. doi:10.1016/j.jacc.2015.07.059.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР