Антидиабетна комбинация на Sanofi одобрена в Европа

Снимка: Sanofi
Снимка: Sanofi

Suliqua на Sanofi-Aventis е одобрено за употреба в Европейския съюз, разширявайки възможностите за лечение за хора с диабет тип II.

Терапията е фиксирана комбинация на insulin glargine, базален инсулинов аналог и lixisenatide, глюкагон-подобен пептид 1 (GLP-1) рецепторен агонист. Insulin glargine се свързва специфично към човешките инсулинови рецептори, докато lixisenatide действа чрез повишаване на глюкозо-зависимата инсулинова секреция и намаляване на освобождаването на глюкагон.

Suliqua е разрешен за употреба в комбинация с метформин за подобряване на гликемичния контрол, когато това не се постига от метформин самостоятелно или метформин, комбиниран с други перорални антидиабетни лекарства или с базален инсулин.

Одобрението идва след данни от фаза III на две проучвания, LixiLan-O и LixiLan-L, в които са включени повече от 1900 възрастни с диабет тип II, за да се оцени ефикасността и безопасността на фиксираната комбинацията, когато се използва при пациенти, недостатъчно контролирани с перорални антидиабетни лекарства и след базална инсулинова терапия съответно.

Според данните, Suliqua демонстрира статистически по-добър контрол на кръвната захар (HbA1c) в сравнение с lixisenatide (-0,8%) и insulin glargine 100 UI/ml (-0,3%) в LixiLan-О, и спрямо insulin glargine 100 UI/ml (-0.5%) в LixiLan-L.

Одобрението е задействалo и плащане на $ 10 милиона за датската фармацевтична компания Zealand Pharma, съгласно условията на лицензионно споразумение между двете фирми за lixisenatide.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР