Проф. Гетов: По-разумна мярка би било стъпаловидното увеличаване на процента реимбурсация за цялата група лекарства за хипертония

Интервю с Проф. Илко Гетов, председател на Българския фармацевтичен съюз, по повод въвеждането на 100% реимбурсация за лекарствата за есенциална хипертония.

Какво е принципното становището на БФС за 100% реимбурсация на лекарствата за есенциална хипертония (МКБ I10)?

БФС има вече изразена ясна и категорична позиция по въвеждането на 100% реимбурсация за лекарствата за есенциална хипертония. Още при оповестяването на това намерение през м. юни ние показахме и предсказахме рисковете и трудностите и въвеждането беше отложено за 01.04.2017 г. На този етап считаме, че изтеглянето на този срок от 01.01.2017 г. би донесло много объркване сред пациентите, затруднения при лекарите, аптеките и отчитането на потреблението. Не на последно място, вече приетия бюджет на НЗОК за 2017 г. не отчита по-ранното въвеждане на мярката. Липсват ясни и точни правила за предписване, прехвърлянето на пациентите с други диагнози хипертония към есенциална хипертония, надграждането на софтуера и отчитането на рецептите. Нашето предложение е да се върне датата 01.04.2017 г. заедно с влизането в сила на НРД и Указанията за работа на аптеките, да се изработят и тестват процедурите и правилата и разбира се, ние твърдим, че всички тези мерки трябва да бъдат съгласувани с БФС, като част от преговорния процес по ЗЗО.
Също така, принципната ни позиция е, че по-разумна и балансирана мярка би било стъпаловидното увеличаване на процента реимбурсация за цялата група лекарства за хипертония и социалния и здравен ефект би бил по-пълноценен и осезаем.

Смятате ли, че 100% реимбурсация на лекарства за есенциална хипертония (МКБ I10) ще ощети аптеките и ще доведе до фалит, както са опасенията на някои колеги ?
Мисля, че колегите са в правото си да се притесняват в тази посока, но все още правилата са твърде неясни, няма точни разчети, зависи много от профила на пациентската листа за всяка аптека и категоричен отговор не може да се даде. Лошо впечатление прави изтъкването на този проблем, на фона на ясните и конкретни цифри за това, че българските пациенти доплащат най-много за фармакотерапията си, че колегите ще имат право да изберат дали да работят с рецепти за есенциална хипертония, която предпазна клауза беше договорена с преговорния екип на НЗОК още през месец юни 2016 г., но допълнителното споразумение не е обнародвано, поради отлагането на въвеждането на повишената реимбурсация за тези лекарства за следващата година.

Подготвени ли са аптеките за подобна промяна, която реално ще се случи след по-малко то месец?
Аптеките категорично не са готови за подобна мярка. Тук трябва да се отбележи и поредицата празнични дни, натоварването на аптеките по време на подобни периоди, както и необходимостта моите колеги също да имат почивка и отпуска, дори ако щете работата с персонал с намалена численост. Хубаво е когато се взимат подобни резки и драстични решения за промяна да се търси експертно мнение на хората от практиката за да се избегнат неблагополучия и осигури възможност за плавен и сигурен преход към новите правила и условия.

Смятате ли, че пациентите са недостатъчно информирани за това кои лекарства и при какви условия ще са безплатни, и от кого зависи информираността им?
Пациентите, както и операторите в системата – лекари и фармацевти имат информация само и единствено от медиите и официалните изказвания. Това е основната слабост в системата – липсата на системна професионална информация и комуникация между институциите и участниците в системата. Защото от самото начало на прилагане на мярката ще започнат въпроси и притеснения – кои лекарства са безплатни, защо за едни не се плаща нищо, а за други се доплаща в аптеката, какво става с вече издадените тримесечни рецепти, как може да се смени терапията за да бъдат безплатни лекарствата за пациента и поредица въпроси, които просто трябва да са отиграни предварително, пациентите ще се връщат при ОПЛ или специалиста, ще се сърдят на фармацевта и ще останат с недоверие към медицинските специалисти, системата и въведената мярка. Да не забравяме, че зимните месеци са и най-натоварените със сезонната заболяемост.

Ще има ли механизъм, който да спре нелоялно прехвърляне на пациенти от други МКБ-та към I10 и изобщо може ли да се очаква такъв феномен?
Много се надявам, че в рамките на преговорите по нов НРД ще бъдат заложени подобни механизми, ние сме готови да съдействаме с експертно мнение, предложения и препоръки, защото не сме част от преговорите, но от резултата им зависи нормалната и спокойна работа на колегите в много голяма степен.

 

Маг.-фарм. Любомир Мораров

1 коментар

 1. Благодаря на Фарммедия и на Председателя на УС на БФС за премерения тон в изложението на текущите проблеми в работата на магистър-фармацевтите.
  Тук е мястото да се дадат отговори и на други основни въпроси –
  1. Какво е мнението на съсловната организация по повод на т.н. такса обслужване за всички рецепти, изпълнявани в обектите?!
  2. Как би трябвало да се процедира с т.н „кухи“ позиции, които постоянно нарастват като дял в реимбурсния списък? Това е въпрос от компетенцията и правомощията на договарящите се страни НЗОК – БФС.
  3. Как да се помогне на магистър-фармацевтите като здравни специалисти да получат достойно овъзмездяване на труда си, а на обектите – да се намали и достигне по- приемливи нива рискът при финансиране на продуктите, отпускани по ЗК…
  Ако обектите изпълняват част от социалната дейност на държавата, но тази част би трябвало да е достатъчно добре остойностена и заплатена!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР