Новите орални антикоагуланти – възможни проблеми с безопасността

Obizur Обизур хемофилия

Данни от нови проучвания върху Dabigatran, Rivaroxaban и Apixaban намекват за разлики в страничните ефекти на трите лекарства. Ако резултатите се потвърдят това ще означава, че те не са взаимнозаменяеми.

Последните анализи от директното сравнение на Warfarin и директните орални антикоагуланти показва нови, непроявявани до сега странични ефекти – включително бедрени фрактури.

Dabigatran, Rivaroxaban и Apixaban са директни орални антикоагуланти, които в последните години набират все по-голяма популярност. В България те са регистрирани със следните търговски наименования:

 • DabigatranPradaxa (Boehringer Ingelheim),
 • Rivaroxaban – Xarelto (Bayer),
 • Apixaban – Eliquis (Pfizer, Bristol-Myers Squibb).

Те са алтернатива на Warfarin и Acenocoumarol при пациенти с предсърдно мъждене. Предимство на трите нови медикамента е липсата на необходимост от редовно следене на коагулацията (INR най-често).
Проучването е проведено от учени в University of Bologna (Италия). Те са анализирали 33 000 пациента във VigiBase (база данни за съобщени Нежелани Лекарствени Реакции на Световната Здравна Организация).

Учените потвърждават, вече известния факт, че новите лекарства са с по-малък риск за вътречерепен кръвоизлив в сравнение с Warfarin. Потвърден е и другия известен факт, че Warfarin е с по-малък риск за стомашно-чревен кръвоизлив в сравнение с Dabigatran, Rivaroxaban и Apixaban. Екипът анализиращ данните преценил, че 105 НЛР заслужават допълнителен анализ. Dabigatran се споменава в повечето от тези 105 случаи.

Детайлното вглеждане в данните показало:

 • Гастро-интестинален кръвоизлив се среща по-често при Dabigatran и Rivaroxaban в сравнение с Apixaban.
 • По висок сърдечно-съдов риск се наблюдава при Rivaroxaban в сравнение с Dabigatran и Apixaban.
 • Наблюдава се различен риск за проява на бъбречни проблеми между трите лекарства.
 • Регистрирани са нови НЛР, не наблюдавани до сега – Dabigatran се свързва със счупвания на бедрената кост.

Заключенията на учените от университета в Болония не са окончателни. Те са на база статистически анализ на съобщения за НЛР. Все пак поставят някои важни въпроси, които трябва да се проверят и обсъдят като:

 • Взаимнозаменяеми ли са трите нови орални антикоагуланти?
 • Новорегистрираните НЛР резултат ли са от прилагането на съответното лекарство?
 • Каква е честота на новорегистрираните НЛР?
 • Как променят съотношението полза/риск тези нови НЛР?

 

Маг.-фарм. Христо Кръстев

ВАШИЯТ КОМЕНТАР