Откриване на новата сграда на Факултета по фармация към МУ-Варна

му-варна

Новата девететажна сграда на Факултета по фармация ще бъде официално открита на 16 октомври.
Строежът на модерното съоражение беше започнат през месец октомври миналата година. Тогава бе съобщено, че в него ще бъдат вложени над 10 млн. лв. изцяло от държавния бюджет по линия на програмата „Региони в растеж“. От тях 7 млн. лв. бяха отделени за вдигането на девететажната сграда, останалите 3 млн. лв. – за оборудването й.

Факултетът по фармация се намира плътно до факултета по стоматология, в двора на Медицински колеж – Варна. Девететажната сграда на факултета по фармация ще включва аудиторна, лабораторна и административна площ и кабинети за академичния състав на факултета по фармация. Изготвеният идеен проект предвижда обособяването на 3 аудитории, учебни и научни лаборатории по биофармацевтичен анализ, хроматография и спектрофотометрия, молекулярна биология, фитохимия, нанотехнологии, фармакология, токсикология, клетъчни култури, фармацевтична химия, фармакогнозия, фармацевтична ботаника с научен хербариум, микробиология и други; учебно-производствена аптека с прилежаща лаборатория, складова база, библиотека, книжарница, езикова учебна зала, 3 компютърни зали, административна част и интерактивна експозиция от лекарствени растения.
Базата, която е изградена, ще бъде достъпна за ползване от ученици от средното образование. На 9-ия етаж е предвидено уреждането на интерактивна експозиция от лечебни растения с широк обществен достъп.

 

Източник: МУ-Варна

ВАШИЯТ КОМЕНТАР