Проведе се форумът „Магистър-фармацевт – а сега накъде?“

През изминалата седмица Българска фармацевтична студентска асоциация в две поредни вечери организира за своите колеги за първи път събитие, носещо насочващото заглавие „Магистър-фармацевт – а сега накъде?” .

mag-farm-dima

На първия ред в Аудиторията на Фармацевтичния факултет на МУ София на 21.10 и 22.10 можеха да се видят лицата на специално поканените за това събитие магистър-фармацевти, успешно дипломирали се в рамките на последните 10 години . Като главни действащи лица, те бяха поканени от БФСА, за да разкажат пред своите млади колеги- все още студенти- как са избрали своя професионален път на развитие . Аудиторията бе изпълнена с младите студенти по фармация, дошли с желанието да открият широкият спектър от професионални среди, където, завършвайки , те ще имат възможността да се реализират .

Поканените на събитието магистър-фармацевти бяха:

mag-farm-kachulev

  • Виолета Баракова – регионален мениджър на „Софармаси”,
  • Венета Косева – мениджър болничен пазар,
  • Константин Калайджиев – магистър-фармацевт в аптека от открит тип,
  • Богдан Кирилов – продуктов мениджър,
  • Христина Лебанова – научна и преподавателска дейност,
  • Димитър Баръмов – медицински представител,
  • Константин Качулев – член на управителния съвет на БФС,
  • Дима Тодорова – магистър-фармацевт в аптека от открит тип ,
  • Иван Димчев – клинични проучвания.

mag-farm-dimchev

Благодарение на представянето на всяка една от професионалните среди, в които са се реализирали магистър-фармацевтите, поканени на събитието на БФСА, младите студенти от Фармацевтичния факултет получиха една по-голяма представа за това къде намира приложение положеният от тях труд по време на 5-годишното им обучение.

 

 

„Магистър-фармацевт – а сега накъде ?” е една от инициативите на БФСА, целиящи да повишат информираността и квалификацията на учещите и завършващи студенти по фармация.

 

Йоанна Коеджикова

                                    / Отговорник връзки с обществеността към БФСА/

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР