Маг.-фарм. Венелин Сапунаров: Промените в ръководството на ИАЛ ще доведат до сътресения в сектора

В отворено писмо до медиите председателят на РФК София-столична изрази пълната си подкрепа за настоящия изпълнителен директор на ИАЛ доц. Асена Стоименова и екипа ѝ.

Като  представляващ всички практикуващи магистър-фармацевти на територията на столицата, бих искал да изразя категоричната позиция, че сме против промени в ръководството на ИАЛ. През последните две години и половина ИАЛ е стабилна и работи добре с всички от фармацевтичния сектор. Прекратиха се порочните практики за подпомагане на определени фирми и проверките с цел преразпределение на пазара на аптеките. Решенията се вземат по законосъобразност, не се толерират определени икономически субекти, експертността и професионализмът са водещи при работата, има реално сътрудничество с други организации от фармацевтичния и здравния сектор. До този момент Агенцията не е имала и толкова активна международна дейност, което личи, както по отношение на Европейската агенция по лекарствата, така и относно Световната здравна организация и съвместните им проекти и дейности. Постигната беше целта – ИАЛ да работи експертно, професионално и с еднакви правила за всички. Към момента работата видимо не се повлиява от политически и лобистки интереси, каквото е и предназначението ѝ и стремежът при работата на една такава агенция.

Притеснителен е фактът, че с политическите промени в страната, се обмисля и прави кадрова реорганизация в институции с нормативно вменена високоотговорна функция, свързана с опазването на човешкото здраве. Как да очакваме, че ИАЛ ще работи добре, когато след месец приключат изборите, пак ли ще се правят рокади? Подобни промени засягат целия сектор, всички практикуващи фармацевти, фирмите – производители, търговци на едро и дребно с лекарствени продукти, както и пациентите, тъй като Агенцията осъществява контрола по производството, вноса, съхранението и отпускането на лекарствените продукти, клиничните изпитвания, безопасността на медицинските изделия.

Като председател на най-голямата регионална фармацевтична колегия у нас София-столична, в която членуват над 2300 магистър-фармацевти (работещи във всички направления на фармацията – открити и болнични аптеки, в представителства и дистрибуторски компании, в институции и университети, занимаващи се с производство на лекарствени продукти, клинични фармацевти), изразявам пълната си подкрепа за настоящия изпълнителен директор на агенцията доц. Асена Стоименова и екипа ѝ. Воден съм от постигнатия напредък в утвърждаването и спазването на нормативните правила и експертността при работата с всички от фармацевтичния сектор. Искрено се надявам, че политиците ще следват здравия разум и ще бъдат водени от хуманни цели в името на обществения интерес, а не от краткосрочни конюнктурни цели. Обратното би довело до сътресение в сектора, което неминуемо ще се отрази върху дейностите на медицинските специалисти в сектора и опазването на здравето на българското общество.

С уважение,

Маг.-фарм. Венелин Сапунаров,

Председател на УС на

Регионална фармацевтична колегия София-столична

ВАШИЯТ КОМЕНТАР