ИАЛ въведе в работата си принципи на електронното правителство

иал

Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/ въведе в работата си принципи на електронното правителство чрез изпълнението на проекта „Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България“. Това обяви Доц. Асена Стоименова, цитирана от БТА.

Тази сериозна крачка вече дава възможност онлайн да бъдат издавани разрешения за употреба на лекарствен продукт по национална процедура; разрешения за употреба на лекарствен продукт по процедура по взаимно признаване и по децентрализирана процедура; удостоверения за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт.

По интернет ще могат да се подновяват разрешения за употреба на лекарствен продукт; да се издава разрешение за промяна на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт; да се издава разрешение за разширяване на обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт, както и да се издава разрешение за прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП „Административен капацитет 2007-2013 г. „, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР