FDA одобри две инжекционни лекарства за диабет

тресиба диабет лекарство

Две лекарства, които подобряват контрола на кръвната захар при пациенти с тип 1 и тип 2 диабет са били въведени на пазара в Съединените щати.

Агенцията по храните и лекарствата (FDA) одобри инсулинова инжекция degludec на Novo Nordisk (Tresiba) и insulin degludec/insulin aspart (Ryzodeg 70/30) на 25 Септември 2015 г.

Решението за одобряване на инсулиновата инжекция degludec следва резултатите от клинични проучвания, включващи 1102 пациенти с диабет тип 1 и 2,702 пациенти с диабет тип 2, когато продуктът се използва в комбинация с инсулин по време на хранене. Дълготрайният инсулин доведе до намаляване на хемоглобин А1с или гликиран хемоглобин при пациенти, които са имали неадекватен контрол на кръвната захар.

Решението за одобряване на insulin degludec/insulin aspart инжекция, когато се използва заедно с инсулин по време на хранен, се основава на резултатите от клинични проучвания, включващи 362 тип 1 и 998 тип 2 пациенти. Лекарството, води до същото намаление в HbA1c нива, постигнати с друг одобрен дългодействащ или предварително смесен инсулин, посочват от FDA.
Европейската агенция по лекарствата даде лиценз на двата продукта през януари 2013 година.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР