FAK инхибитори може да позволят на имунната система да атакува рака

Клетъчният протеин Фокална адхезионна киназа (FAK) играе роля при клетъчните сигнални пътища при рак, като насърчава прогресията на заболяването. Но неговите точни реакции в рамките на ядрото са останали неясни.

Изследователи от университета в Единбург, Шотландия, сега са показали, че ядрената FAK има основна роля при увеличаването на устойчивостта на туморите към атаки на имунната система. Те откриват, че FAK насърчава възстановяването на тумор-асоциирани регулаторни Т клетки (Treg клетки). Treg клетките, от своя страна, инхибират активността на цитотоксични CD8 + Т клетки, което позволява растежа на тумора.

Изследованията,публикували в Cell (онлайн на 24 септември 2015 г.) , показват, че лечението на мишки с плоскоклетъчен карцином с нискомолекулни FAK-инхибитори в момента на клиничните проучвания, наречена VS-4718, води до имуномедиирана туморна регресия . Те предполагат, че бъдещите изследвания трябва да комбинират използването на FAK инхибитори с агенти, които стимулират CD8 + Т-клетъчна активност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР