В интернет ще могат да се проверяват цените на лекарствата

цени лекарства интернет

Всеки пациент в аптека, който има съмнение дали цената на едно лекарство е прекалено висока, ще може да проверява пределната цена на съответния медикамент. Тази проверка ще може да се извършва на сайта на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти от следващия месец.

Това е възможно, след като съветът завърши проект „Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти – ефективна и модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“, който се осъщестява чрез безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“.

Пациентите ще могат да търсят лекарствата по международнo непатентнo наименованиe, като така ще могат да проверят дали има и по-евтин продукт със същото активно вещество.
Предвижда се проверката да може да се прави и със СМС.
Ще се дава информация кога последно се е променила цената на даден медикамент, както и какъв процент се реимбурсира от здравната каса.

 

Използвани източници: Капитал,НСЦРЛП

ВАШИЯТ КОМЕНТАР