Високото кръвно налягане може да е свързано с поява на диабет

Досега изследванията на връзката между високо кръвно налягане и развитието на диабет е давало противоречиви резултати. Сега проучване, използващо данни за 4,1 милиона пациенти във...

Превръщането на кожни клетки в панкреатични бета-клетки може да помогне за лечение на диабет

Подмяната на загинали или повредени панкреатични бета-клетки с функциониращи такива е основна област на изследвания при диабет. В проучване, публикувано в Nature Communications (онлайн на...
ИАЛ лекарства фармация

Актуализирани препоръки на ЕМА за употреба на метформин при пациенти с намалена бъбречна функция...

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) направи заключение, че метформин- съдържащите лекарствени продукти вече могат да бъдат прилагани при пациенти с нарушена бъбречна функция (GFR...

Защо трябва да се притесняваме от пластмасовите контейнери за храна

През последните няколко десетилетия видяхме покачване на недоносените раждания и преждевременно начало на пубертета. Предполага се, че един фактор за появата на тези състояния...
левотироксин

Лекарства повлияващи абсорбцията на левотироксин

Едно от скоро проведените изследвания е посветено на изучаването на тиреостимулиращия хормон – ТСХ- и левотироксиновата дозировка в 5426 пациента в извънклинична среда, на...
сърдечно-съдов риск

Антидиабетното лекарство empagliflozin намалява смъртността от сърдечно-съдови инциденти с близо 40%

Антидиабетното лекарството empagliflozin може да намали броя на сърдечно-съдовата смъртност с почти 40%, като част от лечението на диабет тип 2, според проучване, публикувано...
Медицински специалист ли сте?
Тази секция е предназначена само за медицински специалисти!