Заради закона за личните данни, болници и аптеки не могат да ползват пръстови отпечатъци

пръстов отпечатък аптеки

Според Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) , разпознаването на пациентите не е съществено основание за употребата на пръстовите им отпечатаци, както предложи здравният министър.

Според тях, лечебните заведедния трудно ще отговорят на високите изисквания при защита на биометрични данни. Също така, законово, не е възможно предоставянето на данни за пръстови отпечатаци от МВР и паспортните служби.

Председателят на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов обясни пред БНТ, че в случаите, в които конкретната цел може да бъде постигната с други средства, не би трябвало да се събират лични данни в повече от необходимия обем, за да може едно физическо лице да бъде идентифицирано.

Според комисията , злоупотребите от страна на болниците, могат да бъдат предотвратени по по-адекватен начин. Отпечатъците пък сами по себе си не можели да идентифицират пациентите, ако няма база за сравнение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР