Селективните СОХ-2 инхибитори, свързани с по-лоши прогнози след исхемичен инсулт

инслут

Нестероидните противовъзпалителни средства (НСПВС), включват неселективни и селективни циклооксигеназа (COX) -2 инхибитори. За селективните СОХ-2 инхибитори е открита закономерност да увеличават риска от исхемичен инсулт; новите изследвания показват, че тези лекарства също са свързани с лоши прогнози след исхемичен мозъчен инсулт.

Публикация в Neurology (онлайн на 5 ноември 2014 г.) [1], Morten Schmidt, от Aarhus University Hospital Дания и колеги съобщават за кохортно проучване, включващо 100,043 души приети в болница с първи инсулт. Едновременното използване на СОХ-2 инхибитори е било свързано с повишена смъртност до 30я ден в сравнение с неупотреба (коригирания коефициент на риск 1,19, 95% доверителен интервал 1.02-1.38).
„Нашето изследване допринася за увеличаване на количеството доказателства относно съдовия риск и прогностичното въздействие, свързана с използването на СОХ-2 инхибитори,“ пише Schmidt и съавтори.

 

Референции:

[1]Schmidt M, Hováth-Puhó E, Christiansen CF et al. Preadmission use of nonaspirin nonsteroidal anti-inflammatory drugs and 30-day stroke mortality. Neurology. doi:10.1212/WNL.0000000000001024 (accessed 5 November 2014).

ВАШИЯТ КОМЕНТАР