Преизбраха ректора на МУ – Пловдив

ректор медицински университет пловдив

Чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев беше преизбран за ректор на Медицински университет – Пловдив .

Prof.-Stefan-Kostianev

Общото събрание на Медицински университет – Пловдив проведено на 14 юли 2015 гласува за втори път доверие на ректора – чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн.
От гласувалите за ректор 237 делегати: 141 са гласувалите за чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн и 91 за опонента проф. д-р Николай Бояджиев, дм. 5 са невалидните бюлетини.
251 бе общият списъчен състав на преподаватели, студенти, докторанти и служители на Медицинския университет – Пловдив като делегати с право на глас в Общото събрание, което прие отчета на Ръководството на висшето училище за мандат 2011 – 2015 и избра повторно за ректор чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн за следващия мандат 2015 – 2019 г.

Чл.-кор. проф. Стефан Костянев, дмн получи подкрепата на днешните избори за пълен четиригодишен мандат въз основа на внесената си персонална мандатна програма за управление и развитие на МУ – Пловдив, с мотото „Зрелост и ускорение“.

След като благодари за оказаното доверие Ректорът, професор Костянев, подчерта: „Академизмът и просперитета ще продължат да бъдат характерната отличителна черта на МУ – Пловдив“.

Днешните избори в МУ-Пловдив включваха и избор на нови: председател и заместник-председател на най-висшия академичен управленски орган – Общото събрание. Проф. д-р Мая Кръстева, дм (от катедра АГ и досегашен председател на Контролния съвет на МУ-Пловдив) бе избрана за председател и проф. д-р Владимир Ставрев, дм (ръководител катедра Ортопедия и травматология)  за заместник-председател.

От днес МУ-Пловдив ще има нови председател и заместник-председател на Контролния съвет, а също и нови членове на Академичния съвет, който форумът ще избере.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР