Половин век европейско законодателство в областта на фармацията

фармация европаот Fernand Sauer, бивш директор на дирекцията за обществено здраве на Европейската комисия и бивш изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата

 

 

 

Пациентите се нуждаят от бърз достъп до безопасни, ефективни и висококачествени лекарства на достъпни цени. Сега честваме петдесетата годишнина на европейското законодателство в областта на фармацията, което е насочено към терапевтични нововъведения.

Законодателството осигурява подходяща защита на участниците в клинични изпитвания, ефикасен контрол на продуктите преди и по време на предлагането им на пазара и разпространение на обективна информация за по-рационалното им използване. Предвиждат се и стимули за разработване на лекарства сираци за редки болести и на специални лекарства за деца.

През последните 20 години Европейската комисия е дала повече от хиляда разрешения за пускане на пазара на иновативни лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба. За всички други лекарства съществува децентрализирана система за координиране на националните разрешения. Това предполага сътрудничество и доверие между регулаторите и почтеност от страна на всички участници.

Европейската агенция по лекарствата предоставя на Комисията научни становища, както и листовки с упътвания и медицинска информация на всички официални езици на ЕС. Експертният опит се споделя с националните органи, за да се оценят новите лекарства и да се наблюдават неочакваните странични ефекти и нежелани въздействия на всички продукти, които се продават в ЕС.

Комисията и Европейската агенция по лекарствата водят постоянен диалог с пациенти и представители на промишлеността. Те са установили силни връзки със Световната здравна организация, с Органа по храните и лекарствата на САЩ и с Япония — пряко или чрез Международната конференция по хармонизация. Европейските регулаторни дейности се превърнаха в образец за много страни в полза на пациентите в целия свят.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР