Новорегистрирани OTC – 08.15г.

ИАЛ лекарства фармация

Име

Ибупиан
Ibupian

Регистър ИАЛ:20150275

20150276
10.08.2015
Лекарствена форма
200 mg меки капсули x 10; x 12; x 20; x 24; x 30; x 48; x 50
400 mg меки капсули x 10; x 12; x 20; x 24; x 30; x 48; x 50
I N N: Ибупрофен Ibuprofen
АТС код : M01AE0
Притежател на РУ:
Sandoz d.d.
Словения
Начин на отпускане: без лекарско предписание

Име

Септолете тотал
Septolete Total

Регистър ИАЛ:

20150283
12.08.2015
Лекарствена форма: 3 mg/1 mg таблетки за смучене x 8; x 16; x 24; x 32; x 40
I N N: Цетилпиридин / Бензидамин
Cetylpyridinum / Benzidamide
АТС код : R02AA06
Притежател на РУ: KRKA, d.d. Novo Mesto
Начин на отпускане: без лекарско предписание

Име
Циклотау
Ciclotau

Регистър ИАЛ: 20150277

10.08.2015
Лекарствена форма
10 mg/ml спрей за кожа, разтвор
30 ml
I N N: Циклопирокс
Ciclopirox
АТС код: D01AE14
Притежател на РУ
POLICHEM S.A.
Люксембург
Начин на отпускане: без лекарско предписание

ВАШИЯТ КОМЕНТАР