НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ‘‘ЖИВЕЙ ДЪЛГО – ХРАНИ СЕ ЗДРАВОСЛОВНО‘‘

За четвърта поредна година Асоциацията на студентите по Фармация във Варна (АСФВ), съвместно с Асоциацията на студентите по дентална медицина (АСДМ), Асоциацията на студентите по медицина – клон Варна (АСМБ), с подкрепата на Студентски съвет и ръководството на Медицински университет – Варна организира Национална информационна кампания ‘‘Живей дълго – храни се здравословно’‘.

Кампанията имаше за цел да промотира здравето и да информира населението за здравословния начин на живот. Като тази година темата на кампанията бе насочена към значението на БИО храните и Функционалните храни, тъй като ние вярваме, че темата придобива все по – голям интерес сред обществото.

Кампанията започна на 05 април 2017г. /сряда/ с лекция на тема: „Защо био?“, която беше представена от Евгени Йорданов, специалист в сферата на БИО храните и БИО храненето, който представи същността и значението на био храните в съвременното хранене. Лекцията продължи с втора лекция на тема “Концепцията Функционални храни във връзка с традиционното хранене“ представена от доц. Милка Нашар, дб от Катедрата по биохимия, молекулярна медицина и нутригеномика при МУ – Варна, която представи функционалните храни и тяхната роля в ежедневието на българското общество.

Информационната част на кампанията се проведе на 06 април 2017 г. /четвъртък/ на пунктове, разположени пред сградата на Медицински университет – Варна, сградата на Факултета по Фармация и Grand mall Варна.

На съответните пунктове студентите информираха гражданите и посетителите на града за ползите от здравословното хранене и здравословния начин на живот, както и подаряваха зелени ябълки, които са символ на кампанията.

По време на информационната част се проведе и анкетно проучване, целящо да представи данни за информираността на гражданите относно здравословното хранене и здравословния начин на живот. Анкетирани бяха около 500 души, като резулратите показват, че голяма част от хората отделят няколко часа седмично за спорт и са добре запознати с полезните свойства на био и функционалните храни.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР