Красотата не е само външна, но козметичните продукти би трябвало да са!

фармация-козметикаoт д-р Казим Шодри, заместник-председател на Научния комитет по безопасност на потребителите и председател на работната група по наноматериалите в козметичните продукти

 

 

 

Неотдавна Европейската комисия поиска от Научния комитет по безопасност на потребителите (НКБП) да излезе със становище относно безопасността на наноформите на силициев диоксид, хидратиран силициев диоксид, и повърхностно променен силициев диоксид, като силилиран силициев диоксид и силилиран диметилов силициев диоксид. Тези наноматериали се използват в козметични продукти със и без отмиване за косата, кожата, устните, лицето и ноктите.

Комисията се обръща към НКБП винаги, когато има опасения за здравето и безопасността, свързани с нехранителни потребителски продукти, включително козметични продукти и техните съставки. Използването на наноматериали в козметичните продукти се регулира в ЕС и всички производители на козметика трябва да уведомяват Комисията шест месеца, преди да пуснат на пазара продукти, които съдържат наноматериали.

Комисията може да иска от НКБП да излезе с научно становище за оценка на риска, когато получи уведомление за дадена съставка, която поражда опасения, свързани с евентуални здравни последици, за които все още няма адекватна оценка на риска.

В случая бяха получени общо 172 уведомления за продукти, съдържащи един или повече от тези четири вида силициев диоксид в наноформа.

В съответствие с мандата си, НКБП разгледа данните, предоставени от производителите и съответните рецензирани научни изследвания, публикувани на английски език. След задълбочено проучване НКБП заключи в своето становище, публикувано онлайн през март 2015 г., че няма доказателства, че силициевите диоксиди в наноформа проникват през кожата или са токсични, но, от друга страна, няма достатъчно доказателства и за да се изключи тази възможност със сигурност.

Преди да се реши дали тези продукти са опасни или безопасни, са необходими повече данни за наноматериалите и по-конкретно за проникването на различните видове силициев диоксид в наноформа, предназначени за употреба в козметични продукти, през порязана или увредена кожа, както и за потенциалната им системна токсичност.

Освен това според някои изследвания определени видове силициев диоксид в наноформа, различни от използваните в козметиката, имат потенциални генотоксични ефекти, така че са необходими повече изследвания, за да сме сигурни, че видовете силициев диоксид, използвани в козметиката, нямат такъв ефект, ако проникнат в клетките.

Потребителите могат да бъдат спокойни — Европейската комисия бди над тяхното здраве и следи отблизо новостите в използването на химически съставки и наноматериали в потребителски продукти. С появата на нови доказателства НКБП ще преразглежда безопасността на силициевия диоксид в наноформа и ще публикува своето становище.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР