Колхицин – старо лекарство, нови възможности

Колхицин е обещаваща допълнителна опция при вторична профилактика на сърдечно-съдови инциденти, вероятно заради способността му да спре или забави неутрофилната реакция към вътресъдовите холестеролови кристали.

Изследователите наскоро са изследвали ролята на колхицин при съредечно-съдови заболявания, чрез систематичен обзор и мета-анализ на рандомизирани контролирани ипитвания.

Колхицин е показан за намаляване на сърдечно-съдови усложнения с 60%. Честотата на перикардит, постоперативно предсърно мъждене , посттравматичен сърдечен синдром и други са били почти намалени наполовина.

Предимствата на колхицин са най-очевидни при коронорна болест на сърцето, тъй като се причинява от възпаление. Съответно, няма добър ефект при коронарен синдром , причинен от тромбоемболизъм.

Водещият страничен ефект и причина за спиране на лечението е диарията и други стомашно-чревни оплаквания, със които здравните работници са запознати от използването на колхицин при подагра и други възпалителни заболявания.

Изследователите са наблюдавали с интерес неутрофили при пациенти със сърдечно съдови заболявания. Отбеляза ли са, че колхицина инхибира неутрофилния хемотаксис, проникване и активиране на възпалителния процес.

Контрола на възпалението, помага за превенция на повторен перикардит, но активираните неутрофили също присъстват и в атеросклеротичните плаки. Изглежда да помагат за превръщането на стабилните плаки в нестабилни. Чрез потискането на неутрофилите, колхицин може да помогне за стабилизиране на плаките и да предотврати напукване или руптура, което да причини остра коронарна исхемия или инсулт.

Тези доказателства подкрепят теорията, че противовъзпалителните свойства на колхицин имат място в терапията на сърдечно-съдови заболявания. Авторите призовават за понататъшни рандомизирани, контролирани изпитвания на колхицин при пациенти със сърдечно-съдови заболявания, в лекарствена форма, която свежда до минимум нежеланите реакции на лекарството.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР