Ефекта на хранителните компоненти върху астма

биокаър майндлинкс

Диетичните промени могат да бъдат един от основните фактори, свързани с увеличаване на разпространението на астма.

Наблюдения и проучвания са установили, негативни асоциации между консумация на плодове, зеленчуци и риба и риска от астма. Експериментални изследвания също са показали, че пробиотиците могат да модулират имунната система. Въпреки това, всеки хранителен компонент проявява умерен ефект.

Целта на настоящото проучване е да се изследва общия ефект на множество полезни хранителни компоненти върху астмата.  В различни училища е проведено 16-седмично двойно-сляпо, плацебНутрифрутсо-контролирано, рандомизирано проучване.

Една група получавала добавки от плодови концентрати, рибено масло и пробиотици , докато контролната група получава плацебо. Общо 192 деца с астма на възраст 10-12 години са били включени, от началните училища в  Тайпе.

Белодробната функция, използването на лекарства, педиатричната астма и качество на живот (PAQLQ) са били оценявани в началото, а после след 8 и 16 седмици. В сравнение с плацебо групата, групата с плодова добавка показа значително подобрение на белодробната функция, параметри (91 с/у 178 мл за форсиран витален капацитет (FVC), 40-о 107 мл за форсирания експираторен обем за 1 секунда (FEV1) и 1 • 6 срещу 4 • 8% за ФЕО1:.. съотношение FVC; всички стойности P < 0 • 01) и е имало значително намаляване на делът на тези, които използват краткодействащи инхалаторни бронходилататори и инхалаторни кортикостероиди.

Заключението на изследването е, че уотребата на хранителни добавки, съдържащи плодови концентрати, рибено масло и пробиотици намалява употребата на лекарства и подобрява белодробната функция при деца с астма. Настоящото изследване подкрепя интервенция с комбинация от плодово- зеленчукови концентрати, риба и пробиотични храни.

Нутрифрутс

Източник:
Department of Biochemical Science and Technology, College of Life Science, National Taiwan University, Taipei, Taiwan, ROC

ВАШИЯТ КОМЕНТАР