АПТЕКИТЕ ВЕЧЕ СЕ ОТЧИТАТ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ

От 1 юни т.г. тестово стартира дистанционното отчитане на електронните отчетни документи (XML файлове) на търговците на дребно с лекарствени продукти (аптеки), договорни партньори на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

аптеките отчети здравна каса интернет
Това стана възможно благодарение на разработените и внедрени нови услуги от ІТ експертите на институцията, съвместно с Българския фармацевтичен съюз.
Услугите улесняват аптеките, които могат да се отчитат в рамките на 24 часа дистанционно, без да е необходимо да посещават офисите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК).
Дистанционното отчитане през персонализираната информационна система на здравната каса (ПИС) дава възможност за повишаване на контрола върху дейността на договорните партньори. Отчетите се подписват с електронен подпис на управителя на съответната аптека и е ясно кой носи отговорността за подадените данни.
Освен това, системата открива несъответствия между издадените рецепти и регистъра на рецептурните книжки на хронично болните – валидни ли са рецептурните книжки и диагнозите, отразени в тях, което дава възможност за контрол и корекции.
От първи юли т.г. аптеките, договорни партньори на НЗОК, могат да подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР